Il-festi tal-irħula

Il-knisja tax-Xagħra hija ddedikata għall Madonna tal-Vitorija, jew magħrufa lokalment bħala “il-Bambina”.

Il-festa ta’ Marija Bambina hija ċċelebrata fit-tmien jum ta’ Settembru kull sena.

Niftakar meta kont żgħira, mort Malta ma’ ommi u ħija u konna hemm għall-festa tal-Vitorja. Niftakar li kont qed inkanta l-Ave Maria fil-folla kbira ta’ nies.

Meta mort Malta xahrejn ilu, ma lħaqtx il-festa għal ġimgħa, imma lħaqt il-ħruġ tal-istatwa, u kienet verament atmosfera mill-aqwa.

Meta joħorġu l-Madonna minn ġon-niċċa, iġibu l-istatwa bil-mod il-mod u jinku l-poplu tax-Xagħra, u kull darba li jimxu bijha, il-folla iċċapċap bis-saħħa iktar u iktar.

Fil waqt li kont f’Malta, kont hemm għall-festa ta’ Kristu Re wkoll, li kienet dehra mill-isabħ ukoll atmosfera mill-aqwa biex tkun hemm.

Kont hemm għall-purċissjoni tal-istatwa fit-toroq ta’ Paola. Kien hemm ħafna nies, ikel, logħob tan-nar, kollha filwaqt lin-nies kieni qed jimxu wara l-istatwa sakemm tmur lura fil-knisja. Imbagħad, ikun hemm ħafna logħob tan-nar jispara fl-arju, b’ħafna kuluri.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: